Умови конкурса на посаду державної служби - головного спеціаліста з питань комютеризації

    

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ВППРУ 

№ 60 від 17.07.2018

 

ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА

ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

м. Одеса, вул. Пироговська, 11

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади

державної служби категорії «В» - головного спеціаліста з питань комп’ютеризації військової прокуратури Південного регіону України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Підготовка організаційно-розпорядчої документації з питань запровадження та експлуатації автоматизованих інформаційних систем, пропозицій з удосконалення роботи у цьому напрямку;

2. Організація експлуатації електронних мереж та обладнання, засобів ІР-телефонії, вжиття заходів з підвищення якості та надійності їх роботи;

3. Забезпечення роботи розділу офіційного WEB-сайту прокуратури регіону, автоматизованих інформаційних систем, баз даних, виготовлення та збереження визначених резервних копій з серверів;

4. Участь у побудові та забезпеченні функціонування комплексної системи захисту інформації, вжиття заходів із попередження витоку службової інформації;

5. Участь у розгортанні та підтримка функціонування інформаційних систем правового забезпечення;

6. Забезпечення технічної взаємодії з визначеними інформаційними системами та базами даних інших відомств;

7. Аналіз причин відмов та порушень у роботі автоматизованих інформаційних систем, баз даних, електронних мереж та обладнання, фактів несанкціонованого доступу до їх експлуатації;

8. Забезпечення ведення нормативно-довідкової інформації, обліку та збереження відповідного майна, контролю за його експлуатацією;

9. Методична допомога структурним підрозділам прокуратури регіону та прокуратурам гарнізонів в організації роботи з комп’ютеризації та експлуатації автоматизованих інформаційних систем, мереж і обладнання, ІР-телефонії;

10. Здійснення заходів спрямованих на захист інформаційних систем, склад заходів та умови експлуатації комплексу технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що обробляється в конкретній автоматизованій системі з і ступенем секретності, а також рекомендації щодо забезпечення технічного захисту інформації.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад згідно штатного розпису.

2. Надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

3. Надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

4. Премія відповідно до «Положення про преміювання працівників органів прокуратури України», затвердженого наказом Генерального прокурора України від 18.06.2015 № 84

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

 5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

 7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції").

Строк подання документів - 15 календарних днів

з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою:                м. Одеса, вул. Пироговська, 11 до 17 год. 00 хв.

31 липня 2018 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс буде проведений  02.08.2018  о 11-00 год., військова прокуратура Південного регіону України
м. Одеса, вул. Пироговська, 11, каб. №4, 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Залюбовська Тетяна Леонідівна, (048)705-51-28,          (048) 752-81-80

 

pru.kadry@vppdr.gp.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Виконання роботи якісно та в належний строк

 

- вміння працювати з документами та інформацією;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2.

Вміння працювати в колективі

- взаємодія та обмін досвідом;

- вміння ефективної координації з іншими;

- вміння надавати зворотний зв’язок

3.

Сприйняття змін

- виконання плану змін та покращень;

- здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Технічні вміння

- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5.

Особистісні якості

- відповідальність;

- системність і самостійність в роботі;

- уважність до деталей;

- наполегливість;

- креативність, ініціативність;

- здатність швидко вчитися;

- гнучкість

- вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про очищення влади».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про інформацію»;

Закон України «Про захист інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про захист персональних даних»;

Закон України «Про державну таємницю»;

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Указ Президента України «Про Положення про технічний захист інформації в Україні»;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»;

НД ТЗІ 1.1-002-99 «Загальні положення щодо захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу»;

НД ТЗІ 3.7-001-99 «Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі»;

ДСТУ 3396.0-96 «Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення»;

ДСТУ 3396.1-96 «Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт»;

ДСТУ 3396.2-97 «Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення»;

Наказ Генерального прокурора України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України» від 13.12.2017 № 349.

 

 

кількість переглядів: 1041