УМОВИ проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – спеціаліста секретаріату Військової прокуратури Південного регіону України (вул. Пироговська, 11, м. Одеса, 65012)

/

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечення документообігу.

2. Реєстрація та облік документів.

 3. Розгляд звернення громадян, органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад згідно з штатним розписом.

2. Надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

3. Надбавка до посадового окладу за ранг –  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

4. Премія відповідно до Положення про преміювання державних службовців Військової прокуратури Південного регіону України, затвердженого наказом військового прокурора Південного регіону України від 31.03.2017 № 29.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

 5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

 7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».

Строк подання документів – 5 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: вул. Пироговська, 11, м. Одеса
до 17 год 00 хв 08.04.2019

Місце, час та дата початку проведення проведення конкурсу

Військова прокуратура
Південного регіону України,
вул. Пироговська, 11, каб. № 4, м. Одеса,
об 11 год 00 хв
10.04.2019

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Залюбовська Тетяна Леонідівна

(048)705-51-30

(048)705-51-26

(048)752-81-69

 

pru.kadry@vppdr.gp.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Виконання роботи якісно   та в належний строк

вміння працювати з документами та інформацією;

орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2.

Вміння працювати           

в колективі

взаємодія та обмін досвідом;

вміння ефективної координації з іншими;

вміння надавати зворотний зв’язок;

3.

Сприйняття змін

виконання плану змін та покращень;

здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Технічні вміння

вміння  використовувати  комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5.

Особистісні якості

відповідальність;

системність і самостійність в роботі;

уважність до деталей;

наполегливість;

креативність, ініціативність;

здатність швидко вчитися;

гнучкість;

вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Закону України «Про очищення влади»;

Закону України «Про прокуратуру»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Наказу Генерального прокурора України «Про затвердження інструкції з діловодства в органах прокуратури України»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про звернення громадян».

Закону України «Про інформацію»;

Постанови КМУ «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» від 19.10.2016 № 736.

кількість переглядів: 793