07.06.2021
До уваги кандидатів на зайняття вакантних посад прокурорів спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері (на правах окружних) Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону!

Строк прийому документів для участі у доборі на зайняття вакантних посад прокурорів в окружних прокуратурах, а також спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері (на правах окружних) продовжено до 18 червня 2021 року (включно).

Звертаємо увагу, що статтею 27 Закону України «Про прокуратуру» встановлені вимоги до кандидатів на посаду прокурора, зокрема прокурором окружної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою.

Вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 01.12.1991) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку.

Стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Нижче наведено більш детальні роз’яснення стосовно стажу роботи в галузі права.

ПЕРЕЛІК

посад, обіймання яких зараховується до стажу роботи в галузі права

 Посада

Підстави

прокурор

рішення КДКП від 07.02.2018 № 30 дк-18

 

суддя

рішення КДКП від 07.02.2018 № 30 дк-18

 

адвокат

рішення КДКП від 07.02.2018 № 30 дк-18

 

нотаріус

рішення КДКП від 07.02.2018 № 30 дк-18

 

слідчий

рішення КДКП від 07.02.2018 № 30 дк-18

 

помічник прокурора, адвоката, судді, нотаріуса, стажист на посаді помічника прокурора або прокурора (слідчого)

 

рішення КДКП від 07.02.2018 № 30 дк-18

 

юрист

юрисконсульт

головний юрисконсульт

начальник юридичного відділу

рішення КДКП від 07.02.2018 № 30 дк-18

(якщо такі посади за кваліфікаційними вимогами потребують виключно повної вищої юридичної освіти за спеціальностями «081 Право» і «293 Міжнародне право»)

 

наукові, педагогічні,

науково-педагогічні працівники, що здійснюють навчання, виховання та професійну підготовку в професійно-технічних, вищих або післядипломних навчальних закладах;

працівники науково-дослідних установ,

Президії НАНУ та галузевих академій наук, які діють в галузі права

 

рішення КДКП від 07.02.2018 № 30 дк-18

(якщо такі посади за кваліфікаційними вимогами потребують виключно повної вищої юридичної освіти за спеціальностями «081 Право» і «293 Міжнародне право»)

робота на посадах в органах державної влади,

органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності

рішення КДКП від 07.02.2018 № 30 дк-18

(якщо такі посади за кваліфікаційними вимогами потребують виключно повної вищої юридичної освіти за спеціальностями «081 Право» і «293 Міжнародне право»)

 

строк проходження спеціальної підготовки в Національній школі суддів України

Порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, затверджений рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 12.02.2018 № 19/зп-18

 

помічник-консультант народного депутата України

рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.08.2018 № VIII-13/2018

 

навчання в аспірантурі, ад’юнктурі чи докторантурі за денною (очною) формою навчання за спеціальностями «081 Право» і «293 Міжнародне право»

 

п.5 ст.35 ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 12.06.2018 у справі № 826/1054/18

перебування на посадах оперативного працівника в органах МВС України та НП України, якщо в силу ст.17 ЗУ «Про Національну поліцію» та ст. 41 КПК України під час виконання службових обов’язків користувався повноваженнями слідчого

 

постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 12.06.2018 у справі № 826/1054/18

час перебування громадян України на військовій службі

 

ст. 8 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

секретар судового засідання, судовий розпорядник, головний спеціаліст із судової статистики відділу кадрової та аналітично-статистичної роботи окружного адміністративного суду

постанова Великої Палати Верховного Суду від 21.08.2018 у справі № 800/540/17

(з моменту здобуття особою вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра)

 

При вирішенні питання щодо визначення поняття стажу роботи в галузі права необхідно керуватися висновками Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 06.03.2018 у справі № 800/562/17.

Так, Верховний Суд дійшов висновку, що стажем роботи в галузі права є стаж на посаді, кваліфікаційні вимоги до якої передбачають наявність вищої юридичної освіти із присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліста. Основним критерієм при віднесенні стажу роботи до роботи в галузі права Верховним Судом визначено виконання особою передбачених посадовою інструкцією обов’язків, пов’язаних із правозастосовчою діяльністю,  яка полягає у здійсненні систематичного виконання таких функцій як розроблення та/або застосування норм права.

До стажу роботи в галузі права зараховується період роботи на посадах з реалізацією повноважень, пов’язаних з правоохоронними, правовиконавчими, правоустановчими функціями (лист МЮ України від 04.03.2014 № 2755-0-33-14/13.1). За змістом робота у сфері права передбачає розробку або застосування норм права і носить систематичний характер.

До стажу роботи в галузі права при наявності підтверджуючих документів зараховується робота на посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організацій всіх форм власності, якщо такі посади за кваліфікаційними вимогами потребують наявності виключно повної вищої юридичної освіти за спеціальностями «081 Право» і «293 Міжнародне право».

До спеціальностей «081 Право» і «293 міжнародне право» прирівнюються спеціальності (напрями підготовки) «правознавство» 6.030202, 7.060101, 8.060101; «міжнародне право» 7.030403, 8.030403, «правоохоронна діяльність» 6.030402, 7.060102, 8.060102.

При виникненні складнощів з віднесенням посади особи до роботи в галузі права слід виходити з кваліфікаційних вимог посадової інструкції, а також загальних відомостей Класифікатору професій ДК 003:2010.

При визначенні стажу роботи в галузі права фізичної особи-підприємця слід виходити з документально підтверджених даних про наявність у особи права на здійснення підприємницької діяльності у сфері права за відповідним КВЕД (поточний клас 69.10), а також документально підтверджених даних про виконання/надання послуг, що віднесені ДК видів економічної діяльності до діяльності у сфері права.

Робота на посаді керівника юридичної фірми зараховується до стажу роботи в галузі права, якщо особа відповідно до затвердженої посадової інструкції здійснювала юридичну діяльність, а не лише управлінську (рішення Ради адвокатів України від 13.11.2015 № 134).

Не зараховується до стажу роботи в галузі права перебування на посадах:

- інспектора патрульної служби (рішення Верховного Суду від 17.01.2019 у справі № 826/16902/17);

- дільничного інспектора міліції (поліції) (рішення КДКП від 05.09.2019 № 679дк-19);

- державного виконавця;

- працівників апаратів судів, робота яких не пов’язана із нормотворчою, правозастосовною діяльністю;

- за сумісництвом на посаді юрисконсульта або на іншій посаді, яка потребує наявності повної вищої юридичної освіти, та на умовах цивільно-правових договорів (рішення Ради адвокатів України від 13.11.2015 № 134).

кількість переглядів: 1290