Умови конкурса

   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ВППРУ 

№ 57 від 12.07.2018

 

ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА

ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

м. Одеса, вул. Пироговська, 11

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади

державної служби категорії «В» - головного спеціаліста-редактора секретаріату військової прокуратури Південного регіону України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Консультативно-дорадчі функції (з питань граматики, стилістики тощо) пов’язані з підготовною службових документів;

2. Редагування текстів службових документів за підписом керівництва військової прокуратури Південного регіону України;

3.Забезпечення документообігу;

4. Реєстрація та облік документів.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад згідно штатного розпису.

2. Надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

3. Надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 “Питання оплати праці працівників державних органів”.

4. Премія відповідно до «Положення про преміювання працівників органів прокуратури України», затвердженого наказом Генерального прокурора України від 18.06.2015 № 84

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

 5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

 7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції").

Строк подання документів - 15 календарних днів

з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою:                м. Одеса, вул. Пироговська, 11 до 17 год. 00 хв.

26 липня 2018 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс буде проведений  30.07.2018  о 11-00 год., військова прокуратура Південного регіону України
м. Одеса, вул. Пироговська, 11, каб. №4, 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Залюбовська Тетяна Леонідівна, (048)705-51-28,          (048) 752-81-80

 

pru.kadry@vppdr.gp.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Виконання роботи якісно та в належний строк

 

- вміння працювати з документами та інформацією;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2.

Вміння працювати в колективі

- взаємодія та обмін досвідом;

- вміння ефективної координації з іншими;

- вміння надавати зворотний зв’язок

3.

Сприйняття змін

- виконання плану змін та покращень;

- здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Технічні вміння

- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5.

Особистісні якості

- відповідальність;

- системність і самостійність в роботі;

- уважність до деталей;

- наполегливість;

- креативність, ініціативність;

- здатність швидко вчитися;

- гнучкість

- вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про очищення влади».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Наказ Генерального прокурора України «Про затвердження інструкції з діловодства в органах прокуратури України»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про звернення громадян».

кількість переглядів: 1030