конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб військової прокуратури Південного регіону України

     

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення посади

державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб військової прокуратури Південного регіону України

(вул. Пироговська, 11, м. Одеса, 65012)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Розробка проектів річних планів матеріально-технічного забезпечення, в тому числі плану закупівель товарів (робіт, послуг). 

2. Узагальнення заявки військових прокуратур гарнізонів на матеріально-технічне забезпечення, необхідне обладнання, інвентар, приладдя та господарчі товари.

3. Доведення енергопостачальним організаціям ліміти на споживання електричної і теплової енергії, водопостачання та водовідведення, згідно затверджених кошторисних призначень на поточний рік.

4. Підготовка проектів договорів, щодо надання комунальних послуг, договорів закупівлі товарів (робіт, послуг), здійснювати контроль за виконанням договірних зобов’язань.

5. Забезпечення  контролю за своєчасними розрахунками за надані комунальні послуги.

6. Участь в організаційних заходах щодо проведення процедур державних закупівель товарів (робіт, послуг) тендерного комітету військової прокуратури регіону.

7. Забезпечення  замовлення проектно-кошторисної документації для здійснення будівництва, ремонту приміщень військової прокуратури регіону та військових прокуратур гарнізонів.

8. Проведення моніторингу стану експлуатації транспортних засобів, іншого майна, яке знаходиться на балансі прокуратури регіону, своєчасно та відповідно до положень чинного законодавства готувати матеріали на списання майна, транспортних засобів.

9. Оформлення документації щодо експлуатації службового автотранспорту (облік шляхових листів, облік акумуляторних батарей, гуми та інше), у встановлені терміни складати звітність.

10. Участь у проведенні щорічної інвентаризації майна, яке знаходиться на балансі військової прокуратури регіону та військових прокуратур гарнізонів.

11. Складення встановлену звітність за відділ.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад згідно штатного розпису.

2. Надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

3. Надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 “Питання оплати праці працівників державних органів”.

4. Премія відповідно до «Положення про преміювання працівників органів прокуратури України», затвердженого наказом Генерального прокурора України від 18.06.2015 № 84

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На час перебування у відпустці по догляду за дитиною головного спеціаліста відділу Сердюк М.О.  – до 

31 серпня 2019 року

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

 5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

 7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції").

Строк подання документів - 15 календарних днів

з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою:                м. Одеса, вул. Пироговська, 11 до 17 год. 00 хв.

12 вересня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення проведення конкурсу

Конкурс буде проведений  14.09.2018  о 11-00 год., військова прокуратура Південного регіону України
м. Одеса, вул. Пироговська, 11, каб. №4, 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Залюбовська Тетяна Леонідівна, (048)705-51-30,          (048)705-51-26

 

pru.kadry@vppdr.gp.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребую

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Виконання роботи якісно та в належний строк

 

- вміння працювати з документами та інформацією;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2.

Вміння працювати в колективі

- взаємодія та обмін досвідом;

- вміння ефективної координації з іншими;

- вміння надавати зворотний зв’язок

3.

Сприйняття змін

- виконання плану змін та покращень;

- здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Технічні вміння

- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5.

Особистісні якості

- відповідальність;

- системність і самостійність в роботі;

- уважність до деталей;

- наполегливість;

- креативність, ініціативність;

- здатність швидко вчитися;

- гнучкість

- вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про прокуратуру»

Наказ Генерального прокурора України «Про затвердження інструкції з діловодства в органах прокуратури України»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про публічні закупівлі»,

Закон України «Про очищення влади».