УМОВИ проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста режимно-секретної частини

  

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади

державної служби категорії «В» - головного спеціаліста режимно-секретної частини військової прокуратури Південного регіону України

(вул. Пироговська, 11, м. Одеса, 65012)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, виконання роботи, пов’язаної з діловодством, запобігання несанкціонованому ознайомленню з секретною інформацією, забезпечення порядку ознайомлення з нею, формування та оформлення номенклатурних справ, наглядових проваджень відділів, підшиття виконаних документів, контролювання виконання вимог законодавства щодо надання доступу виконавцям до матеріальних носіїв секретної інформації, ведення номенклатури секретних справ, облік журналів, картотек, знищення документів, справ, магнітних носіїв, що втратили практичне значення, приймання участі у розробці плану щодо перегляду грифу секретності, доставка та вручення кореспонденції з обмеженим грифом та її отримання та ін.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад згідно штатного розпису.

2. Надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

3. Надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

4. Премія відповідно до Положення про преміювання державних службовців військової прокуратури Південного регіону України, затвердженого наказом військового прокурора Південного регіону України від 31.03.2017 №  29

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

 5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

 7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції").

Строк подання документів - 15 календарних днів

з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою:                м. Одеса, вул. Пироговська, 11 до 17 год. 00 хв.

19 грудня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення проведення конкурсу

Конкурс буде проведений  21.12.2018  о 11-00 год., військова прокуратура Південного регіону України
м. Одеса, вул. Пироговська, 11, каб. №4, 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Залюбовська Тетяна Леонідівна, (048)705-51-30,          (048)705-51-26

 

pru.kadry@vppdr.gp.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

досвід роботи у сфері охорони державної таємниці не менше одного року (п. 1.4. Наказу СБУ "Про затвердження Інструкції про порядок погодження органами Служби безпеки України призначення особи на посаду заступника керівника підприємства, установи, організації з питань режиму, начальника режимно-секретного органу, його заступника, працівника, на якого покладаються обов’язки щодо забезпечення режиму секретності, а також керівника секретного архівного підрозділу підприємства, установи, організації" від 08.05.2015 № 306)

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Виконання роботи якісно та в належний строк

 

- вміння працювати з документами та інформацією;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2.

Вміння працювати в колективі

- взаємодія та обмін досвідом;

- вміння ефективної координації з іншими;

- вміння надавати зворотний зв’язок

3.

Сприйняття змін

- виконання плану змін та покращень;

- здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Технічні вміння

- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5.

Особистісні якості

- відповідальність;

- системність і самостійність в роботі;

- уважність до деталей;

- наполегливість;

- креативність, ініціативність;

- здатність швидко вчитися;

- гнучкість

- вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про очищення влади»;

Закон України «Про прокуратуру»

Наказ Генерального прокурора України «Про затвердження інструкції з діловодства в органах прокуратури України»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про звернення громадян».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про державну таємницю»;

Закон України «Про інформацію»;

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Закон України «Про захист персональних даних»;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» від 18.12.2013 № 939;

Постанова КМУ «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» від 19.10.2016 № 736;

Постанова КМУ «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці» від 15.06.1994 № 414;

Наказ ГПУ «Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України» від 26.12.2011 № 1-гн;

Наказ ГПУ «Про особливості діяльності військових прокуратур» від 29.08.2014 № 12-гн;

Наказ ГПУ «Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу» від 16.10.2015 № 275;

Наказ ГПУ та ДСА України «Про затвердження Порядку надсилання інформації про осіб у кримінальних провадженнях та електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення» від 14.08.2014 № 82/108;

Наказ ГПУ « Про затвердження Інструкції про проведення перевірок дотримання режиму  секретності та вимог секретного діловодства у підпорядкованих режимно-секретних органах» від 01.04.2014 № 588ц;

Наказ ГПУ «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України» від 15.11.2017 № 325;

Наказ ГПУ «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України» від 13.12.2017 № 349;

Наказ СБУ «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» від 12.08.2015 №440;

Наказ СБУ « Про затвердження форм звітів про стан забезпечення охорони державної таємниці та інструкцій щодо порядку їх оформлення і подання» від 26.09.2015 № 630;

Наказ СБУ «Про затвердження Інструкції про порядок погодження органами Служби безпеки України призначення особи на посаду заступника керівника підприємства, установи, організації з питань режиму, начальника РСО» від 08.05.2015 № 306;

Наказ СБУ «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення Службою безпеки України контролю за додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни» від 18.08.2017      № 471;

 Наказ Міністерства охорони здоров’я та СБУ «Про затвердження Переліку психіатричних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці не надається» від 13.05.2002        № 174/136.